Wednesday, September 30, 2009

boiling paradigms/ a portal
additive
cumulative
counter-cumulative

heartbeat 9/8

ο ρυθμός (από το ρήμα ρέω) στη μουσική ταυτίζεται με την οργάνωση του χρόνου/η οργάνωση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση με τους τονισμούς και τη διάρκεια των ήχων /η αίσθηση του ρυθμού δημιουργείται/ α) από τη διαδοχή σε ίσα χρονικά διαστήματα τονισμένων και ατόνιστων ήχων, ίδιας μεταξύ τους διάρκειας / β) μια κανονική διαδοχή ήχων διαφορετικής διάρκειας που παρουσιάζονται σε μια προαποφασισμένη σειρά που επαναλαμβάνεται

μέτρο είναι ένα μέσο απεικόνισης, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο καταγράφονται οι τονισμοί και οι αξιές των φθόγγων (ή των παύσεων αν χρείαστει) κατά τρόπο που η πραγματική τους διάρκεια μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια/ για να είναι είναι δυνατό αυτό το μέτρημα πρέπει να υπάρξει μια απόλυτα ισόποση διαίρεση του χρόνου. αυτό γίνεται με μια υποθετική ροή ισόχρονων κτύπων, που ονομάζονται παλμοί /για να υπάρξει καλύτερη αντίληψη των παλμών του ρυθμού, γίνεται ομαδοποίηση τους σε μικρές ισόποσες ομάδες που ονομάζονται μέτρα / χχ /χχ/ χχ/ χχ (διμερές μέτρο)/ χχχ / χχχ /χχχ /χχχ (τριμερές μέτρο)

Tuesday, September 29, 2009

when the tracer met Radical Alterity

and took him out for dinner

Sunday, September 20, 2009

what/we/will do/with/the/deadweight ?

αγάπη μου
άκου με, που λέω αγάπη μου
ακού τα άλφα να μπουκώνουν το στόμα μου
να ξεχειλώνουν τα χείλη μου όπως το σκάνε

περπατούσαμε χρόνια στο
πηκτό σκοτάδι,
χέρι χέρι
πιασμένοι
πως να μην παλέψουμε
πως να μην ματώσουμε
πως να μην
πεθανουμε

τόσα πρόσωπα, νεκρά, ξεψυχισμένα
και μόνο ένα όνομα ;

Thursday, September 17, 2009

at war with walls and mazes

http://www.youtube.com/watch?v=yapMvWKJ0jM

monomyth


in the absence of an effective general myhtology, each of us has his private,unrecognised, rudimentary, yet secretly potent pantheon of dream. the lastest incarnation of Oedipus, the continued romance of Beauty and the Beast, stand this afternoon on the corner of Forty-second Street and fifth Avenue, waiting for the traffic light to change.[...] the doctor (psychoanalyst) is the modern master of the mythological realm, the knower of all the secret ways and words of potency. His role is precisely that of the Wise Old Man of the myths and fairytales whose words assist the hero through the trials and terrors of the weird adventure. He is the one who appears and points to the magic shining sword that will kill the dragon-terror, tells of the waiting bride (apply genders adlib) and the castle of many treasures, applies healing balm to the almost fatal wounds, and finally dismisses the conqueror back into the world of normal life, following the great adventure into the enchanted night.[...]we remain  fixated to the unexercised images of our infancy, and hence disinclined to the necessary passages of our adulthood (see rites of passage)[...]lest our energies should remain locked in a banal, long-outmoded toy-room, at the bottom of the sea

If our language provides the symbols to unlock our true desires, our dreams have to provide the symbols for our timeless journey. may the intitiation begin...

Tuesday, September 15, 2009

powerless_powerful/

i braise ?

Friday, September 11, 2009

CHAPTER4_BURNING QUESTIONS

(what is a burning question ?)

Thursday, September 10, 2009

trans It

Sunday, September 6, 2009

i stole the idea from tim allen

iii am tense
i sit in the sofa
i sometimes lie
iiii watched the red convertible ferrari enter the hilton
i didn't anticipate that
i despise the i's
iiii have now slept with my father
ii felt the heat of my revenge in her eyes as we were sweating in her new ikea bed that we assembled together
iii am and can be funny
i just called her my father
i eyed the lingering of the pine
iii haven't been to the army
iii was born to working class parents
iiiii made this specific demographic
i love avocado
i have spoken the unspeakable
iii constantly am looking for context
iiii randomly censor my i
i though never my eye
iii have also slept with my mother
ii caressed her long black hair
ii choose my words
i and time
i like and use words like sofa, irrigation, egotism, indulgence
iii like the looks of the word transit
iii project my indulgence to you
i cheated on quantitative methods
iii make references too
ii am dialectic
i find this arguable
i have also called her my mother
iii take you for granted
i am a brother to two sisters for instance
iii enjoy meeting my friends sunday daytime
i named my dog argos
iiii have now killed my mother
ii have left her one night last september to go for a drink
i am typing
i rode a certain stream of consciousness
i have left my mother for my father
iiii think that that's fair
ii must admit it's only reasonable
i'm going to anagrammatize reason able in this line son bae real
iii wished to illustrate the existence of such liberties
i like scifi films
iii walk in pitch dark
i am holding hands
iii am blinking my left eye
i skype with NYC almost every night
i play the guitar
i really planned to tackle this in single line sentences
iiii failed
i iii i i suck in grammar
i said "-i meant well "
iii have not consented to become a wedding trophy
iii don't readily claim injustice
i. ii. iii. ...
i thus killed my father too
iii am gemini
i and the symbol i
iii sometimes ponder upon the demonization of incest
i consider the conclusions of such pondering obvious
ii simply i,
iii could possibly clarify by adding that such conclusions are related to my quest for the unspeakable
i must now say someting like oups! i guess
i feel that you may don't know why
iiiii am wikipedia, and facebook and global warming
iii a certain space occupy
i and me, and you, and consistency
iiiiiii i am tb, rss, fto bmi
iiii have not coined the term "unspeakable"
i saw that cockroach too
iii am a villager of the world
i is i if and only if i is i
i. never I
i m here and now
i sometimes lie
iii some times not knowingly, lie

london, october 2000

Ξέρουμε πια όλοι μας
γιατί μειδιάζαμε στους πρώτους ενικούς

Wednesday, September 2, 2009

hashima_of ghosts
its 3.33 am. autoirrigation went on. again.
to see. to have seen. death to the bondage dreams.
i choose the words. i choose the dreams.

pripyat_50(000) to 0


choice has nothing to do with it. choice is luxury.
dream therefore exist. i spoke the imperative.
dream therefore escape. dream. and fail.

san zhi_futile dreams


all my silly dreams. breathless now.
mocking silouettes to be mocked again.
and again
i see them. black and white. i speak them